Vážení pacienti,
vzhľadom na zvýšený výskyt respiračných ochorení a osôb COVID 19 pozitívnych preferujeme telefonickú a emailovú komunikáciu
pri ochorení dieťaťa.

Pred Vami plánovanou návštevou našej ambulancie sa telefonicky ohláste.

Pokračujeme vo vykonávaní preventívnych prehliadok a očkovaní.
Každé dieťa pozývame telefonicky na presný čas,dieťa musí byť zdravé,nebolo v kontakte s osobou COVID 19 pozitívnou.
Do ambulancie prichádzajú rodičia s dieťaťom,majú ochrannú rúšku.


Informácia o dovolenke
---------------------------------
piatok 16.10.2020
Akútne stavy vybaví MUDr.Hunáková /vedľajšia ambulancia/.Oravcová Zuzana