Vážení rodičia našich pacientov, aj naši pacienti,
sestrička Regina nám trochu ochorela a bude sa dlhšie liečiť.
Prihovára sa Vám nasledovným odkazom.

Milí rodičia a milé deti,
keď som pred 6 rokmi nastupovala na túto ambulanciu,nevedela som si predstaviť,že ma práca na nej bude tak tešiť a napĺňať.
Keď teraz zo zdravotných dôvodov z nej odchádzam,chcem sa Vám poďakovať,popriať veľa zdravia a radosti zo svojich detí
aj z každého dňa.
Vaša sestrička Regina BizoňováPrajeme jej skoré uzdravenie.

Oravcová Zuzana