Povinné očkovania

 • 3., 5., 12. mesiac života - záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofilové infekcie, žltačka typu B, detská obrna, pneumokokové infekcie
 • 15. mesiac života -osýpky, mumps, rubeola
 • po 5. roku života - záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna
 • v 11. roku života - osýpky, mumps, rubeola
 • v 13. roku života - záškrt, tetanus, čierny kašel, detská obrna

 

Odporúčané očkovania (nehradené zo zdravotného poistenia)

 • rotavírusy
 • žltačka typu A
 • kliešťová encefalitída
 • ovčie kiahne
 • rakovina krčka maternice
 • meningokokové ochorenia
 • chrípka