Preventívne prehliadky zahrnuté v zdravotnom poistení

  • do 1.roku života deväť prehliadok á 2 mesiace (do 3 mesiacov á 1 mesiac)
  • jedna prehliadka 15. - 18. mesiac 
  • po dovršení 2.roku života prehliadky á 2 roky 
  • prehliadka v 11. a 17.roku života spojená s vyšetrením glykémie, cholesterolu a triacylglycerolov